MERE END EN CAFE

Udover at fungere som café er Café Chaplin et beskæftigelsestilbud for mennesker med varigt nedsat funktionsevne og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, og som ønsker større livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse. Vores professionelle personale støtter tæt op om dette.

Chaplin er en privat socialøkonomisk virksomhed i Nordsjælland som siden 2003 har ydet botræning, beskæftigelse og uddannelse til mennesker med varigt nedsat funktionsevne. Læs mere på www.chaplin.as

NAVNET CHAPLIN

Charlie Chaplin er helt sin egen, og på finurligvis klarer han sig gennem livet og formår at sætte sig fast i de flestes bevidsthed. Chaplinfiguren sætter samfundets normer til skue ved at gå på kanten af dem, og han kommer altid beriget ud af de situationer og udfordringer han møder. Han formår at røre folk som drages af hans enkle livsstil og lysende gemyt.

Som en af Café Chaplins tjenere, Stig, forklarer:
”Chaplin gør tingene på sin helt egen måde. Han ligner os.”

Dette mener vi er rammende for hvad vi forsøger at skabe på Café Chaplin. Her handler det nemlig om mere end god mad – det handler om mennesker.

Facebook